AC Solutions

ARGO CARD Sp. z o.o.
ul. Krynicka 1
80-393 Gdańsk
centrala@argocard.com
tel. (58) 5543 623

Sąd Rejonowy w Gdańsku

VII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS - 0000121039

NIP: 584-23-71-981
REGON: 191920896

Konto: FORTIS BANK POLSKA S.A.
O/ Gdańsk PL 79 16001303 0004 1007 1047 0001

 
 
Imię i nazwisko:
Adres e-mail:
Treść wiadomości: