AC Solutions

GiftPlus     jest     systemem    komputerowym,    który    dzięki     wykorzystaniu     zalet    Internetu i infrastruktury sieciowej pozwala na kompleksowe i efektywne zarządzanie kartami podarunkowymi zwanymi również kartami prezentowymi.
Dzięki swojej wszechstronności, przemyślanej architekturze oraz formule usługowej systemu (SaaS) GiftPlus umożliwia jednoczesną pracę w nielimitowanej ilości punktów sprzedaży POS oraz obsługę nieograniczonej ilości kart podarunkowych.
W zależności od potrzeb Emitenta funkcjonalność karty podarunkowej może być dostosowana do jego indywidualnych celów biznesowych.

logo

 

KARTA PODARUNKOWA

Karta podarunkowa, zwana również kartą prezentową, jest elektronicznym odpowiednikiem bonu towarowego. Uprawnia ona użytkownika do jego realizacji w salonie sprzedaży konkretnego Emitenta, zarówno fizycznym jak i wirtualnym, do wartości równej nominałowi wyrażonemu na karcie.
Karta podarunkowa zwykle oferowana jest klientom jako pakiet podarunkowy, który może składać się z eleganckiego etui z kartą plastikową, karty plastikowej dołączonej do listownika zapakowanego w zaadresowaną kopertę lub innego rozwiązania z zakresu poligrafii wykonanego zgodnie z Państwa życzeniem.
Karta podarunkowa może być jednokrotnego lub wielokrotnego użytku, co oznacza że może posiadać funkcjonalność zwykłego papierowego bonu wartościowego, jednak jej zasadniczą przewagą nad tego typu formą podarunku jest to, że karta plastikowa może być użyta kilkukrotnie do wysokości swojego salda.

Karta prezentowa może mieć z góry ustalony nominał lub może być doładowana dowolną kwotą.  Często można spotkać karty prezentowe, które już w projekcie graficznym awersu mają umieszczoną swoją wartość. Niektórzy Emitenci taką wartość umieszczają również na nośniku karty. W przypadku Emitentów, którzy oferują dobra luksusowe coraz częściej odchodzi się od kart oznaczonych w ten sposób.
W ostatnim czasie karty podarunkowe bez wydrukowanego nominału oraz z możliwością doładowania ich dowolną kwotą umożliwiły Emitentom realizowanie bardzo ważnej i oczekiwanej przez Klientów funkcji zwrotu towaru. Zwrot wartości oddanego towaru odbywa się poprzez naładowanie karty podarunkowej kwotą odpowiadającą dokładnie wartości zwracanego produktu.

Karta podarunkowa może mieć dowolnie skonfigurowany okres ważności. Zdecydowanie zalecanym rozwiązaniem jest, żeby karta podarunkowa była ograniczona w czasie ze względu na możliwość  jej  ostatecznego  rozliczenia.  Nie  mniej  jednak,  pomimo  przyzwyczajenia  Klientów w Polsce do faktu, że karta prezentowa jest ważna 12 miesięcy, wśród Emitentów coraz częściej występują karty z okresem ważności od 3 miesięcy do nawet kilku lat.

Karta upominkowa umożliwia realizację dowolnej ilości transakcji. W zakresie obsługi kart podarunkowych możemy wyróżnić następujące transakcje: aktywacja karty, anulowanie karty, doładowanie karty, płatność, sprawdzenie statusu karty, sprawdzenie salda karty, sprawdzenie statusu transakcji i  anulowanie transakcji. System GiftPlus umożliwia ograniczenie niektórych transakcji w celu dostosowania obsługi kart podarunkowych do założeń biznesu Emitenta. Może to być np. brak możliwości doładowania karty lub wydłużenia jej okresu ważności.

Karta Podarunkowa może być zabezpieczona dodatkowym kodem PIN. Coraz częściej tradycyjne sieci handlowe prowadzą również sprzedaż w sieci poprzez swoje sklepy internetowe, oferując równocześnie szereg udogodnień, które są dostępne w sklepach fizycznych. Karta prezentowa Emitenta coraz częściej jest akceptowana w jego sklepie internetowym jako kolejna forma płatności. W celu zabezpieczenia środków na karcie, która jest akceptowana w sklepie internetowym, umieszcza się na jej rewersie dodatkowy, czterocyfrowy kod PIN pod zdrapką. Dzięki temu w momencie zakupu karty podarunkowej taki numer nie jest znany sprzedawcy.

RAPORTOWANIE
System do zarządzania kartami podarunkowymi GiftPlus umożliwia natychmiastowy dostęp do historii transakcji poszczególnych kart, punktów kasowych i poszczególnych sprzedawców. Poprzez   panel   administratora   użytkownik  w  łatwy  sposób  może   wygenerować   zestawienia i statystyki zarówno w postaci predefiniowanych raportów jak również dzięki możliwości eksportu dowolnego zestawienia do formatu XLS i CSV. 


INTEGRACJA
System  GiftPlus  został  opracowany  w   taki   sposób,   aby   sprostać   oczekiwaniom   Emitentów o zróżnicowanym profilu działalności.  System jest przygotowany zarówno dla salonów sprzedaży, gdzie istotne jest budowanie relacji z Klientem, jak również dla sieci dicount’owych, gdzie krytyczny jest czas obsługi Klienta.

Aby sprostać takim wymaganiu, interfejs kasjerski może być zrealizowany poprzez:
•    udostępnianie Systemu w przeglądarce internetowej WWW,
•    integrację Systemu z terminalem płatniczym,
•    integrację bezpośrednio z Systemem sprzedażowym.

więcej


BEZPIECZEŃSTWO
Gwarancja wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu i przechowywanych danych jest to wkład wynikający z długoletniego doświadczenia firmy Argo Card w zakresie personalizacji kart plastikowych. Od   początku   swojego   istnienia   firma   Argo Card rozwijała   swoje   kompetencje w zakresie odpowiedniego zabezpieczania przetwarzanych i przechowywanych przez siebie danych osobowych.
W chwili obecnej dysponujemy nowoczesną i bardzo dobrze zabezpieczoną infrastrukturą serwerową, bardzo restrykcyjnie i bezwzględnie przestrzeganą polityką bezpieczeństwa oraz doświadczonym personelem.
Bezpieczeństwo na poziomie Systemu GiftPlus jest zapewnione poprzez odpowiednio skonfigurowany i   wyskalowany   zakres   uprawnień   użytkowników,   dostosowany  do  ich  rangi w organizacji Emitenta.


WYGODA
Filozofia Systemu GiftPlus oparta jest na formule usługowej SaaS (Software as a Service). Jest to koncepcja oparta na chmurze, która umożliwia dostęp  do kompleksowego i bezpiecznego zarządzania kartami podarunkowymi, dzięki rozbudowanej i specjalnie zabezpieczonej infrastrukturze serwerowej.
Takie podejście pozwala ograniczyć inwestycje sprzętowe i software’owe Klienta jedynie do komputera z dostępem do Internetu.
Dzięki     przeglądarce     internetowej    Klient     uzyskuje    praktycznie    nieograniczony    czasowo i terytorialnie dostęp do Systemu.


Głównym powodem świadczenia usługi GiftPlus Emitentowi jest znaczne obniżenie kosztów oferowanego rozwiązania poprzez:
•    brak inwestycji w zaawansowaną infrastrukturę sprzętową i zasoby wymagane do jej eksploatacji,
•    brak potrzeby kosztownej modernizacji sprzętu i aktualizacji oprogramowania,   
•    szybkie „wdrożenie” systemu - rozwiązanie wymaga jedynie odpowiedniej konfiguracji po stronie dostawcy, przetestowania komunikacji i przeszkolenia personelu,
•    na komputerach Klienta nie jest wymagana żadna instalacja dodatkowego oprogramowania,
•    Klient zawsze używa najbardziej aktualnej i stabilnej wersji,
•    wszystkie dane są zabezpieczone software’owo i fizycznie zgodnie z najwyższymi standardami.


MODUŁY
W celu zapewnienia Emitentowi najbardziej dostosowanego do jego potrzeb rozwiązania  obsługi i zarządzania emisją kart podarunkowych, System GiftPlus można rozbudować o moduły dodatkowe. W chwili obecnej dostępne są następujące rozszerzenia:
•    Moduł Kliencki,
•    GiftPay System Płatności,
•    Designer - Projektant Kart,
•    Blackhawk,
•    eKody.


Zespół AC Solutions jest gotowy, by sprostać nowym oczekiwaniom Emitentów i wspólnie z nimi poszerzać System GiftPlus o nowe funkcjonalności. Część z nich z pewnością stworzy podwaliny pod kolejne moduły, co było genezą powstania tych już obecnie oferowanych.
Przyjmując takie zasady współpracy dostosowujemy nasz System do indywidualnych potrzeb naszych obecnych i przyszłych Klientów.