AC Solutions

Moduł e-kody umożliwia Emitentowi zwirtualizowanie kart podarunkowych poprzez wygenerowanie z poziomu systemu GiftPlus ich numerów. Moduł daje możliwość wygenerowania numerów zarówno pojedynczo jak i seryjnie.  Tak  wygenerowane  kody  mogą  być  udostępniane w formie elektronicznej np. Klientowi biznesowemu.
Ponadto numery mogą być używane do tworzenia kart wirtualnych w postaci ich graficznego odwzorowania na smartfonie lub załadowania do innej aplikacji realizującej funkcjonalność karty podarunkowej.
Mimo tego, że numer nie jest naniesiony na plastikowy nośnik, jego funkcjonalność jest identyczna jak fizycznej karty podarunkowej.
Administrator nadal zachowuje pełen dostęp do statystyk i raportów związanych z aktywnością użytkowników eKodów, mając kompleksowy i przejrzysty pakiet potrzebnych informacji.

 

logo