AC Solutions

Analizując sposoby zwiększenia lojalności Klientów każda firma prędzej czy później podejmie decyzję   o   wdrożeniu   Programu   Lojalnościowego.  GiftPlus    może   być    pierwszym    etapem i platformą do uruchomienia zaawansowanego Systemu Lojalnościowego LoyaltyPlus.
LoyaltyPlus jest narzędziem do obsługi programów lojalnościowych Emitenta, uwzględniającym indywidualne potrzeby i założenia uwarunkowane celem akcji marketingowej,  specyfiką działalności Emitenta oraz strukturą adresatów kampanii.

System, w zależności od wymagań Klienta, może obejmować takie obszary jak:
•     kartoteka wszystkich uczestników biorących udział w programie,
•     zarządzanie regułami rabatowymi,
•     predefiniowane pola opisujące Klienta,
•     analiza danych według dowolnych parametrów,
•     komunikacja email oraz SMS,
•     historia zakupowa Klienta,
•     rejestracja Klientów poprzez aplikację, stronę WWW lub formularz papierowy.

Firma Argo Card, ze względu na swój szeroki profil działalności, gwarantuje kompletność dostarczonego Klientowi systemu lojalnościowego, uzupełniając go o:
•    produkcję i personalizację kart lojalnościowych,
•    konfekcjonowanie i wysyłkę pakietów lojalnościowych,
•    wprowadzanie i archiwizowanie danych z formularzy rejestracyjnych,
•    obsługę zdarzeń związanych z korektą i usuwaniem danych osobowych uczestników programu lojalnościowego,
•    rozbudowę programu lojalnościowego zgodnie z nowymi potrzebami Klienta.

Ze względu na bardzo indywidualny charakter narzędzia, jak również i na bardzo zróżnicowane oczekiwania Klientów dla poprawnego przygotowania wdrożenia LoyaltyPlus, każdorazowo zalecane jest przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej.

 

logo