AC Solutions

W przypadku, kiedy oczekiwania Emitenta co do funkcjonalności Systemu przewyższają jego standardowe możliwości, chętnie pomożemy Państwu w stworzeniu indywidualnego narzędzia marketingowego.

Najlepszym sposobem do realizacji takiego przedsięwzięcia jest wykonanie Analizy Przedwdrożeniowej. Analiza ta ma na celu zapoznanie się z obecnym Systemem i organizacją biznesu Emitenta, a następnie wspólnie z przedstawicielami Emitenta zaprojektowanie efektywnego, skrojonego na miarę, narzędzia, idealnie realizującego postawione przed Systemem zadania.

W  zakres  Analizy  Przedwdrożeniowej  badanie jest rozdzielone na dwa etapy: Analizę Biznesową i Analizę Systemową.
Analiza Biznesowa obejmuje zdefiniowanie potrzeb organizacji w zakresie nowego Systemu, analizę biznesową zaproponowanego rozwiązania oraz ocenę rozwiązania w stosunku do możliwości organizacji. W przypadku kiedy projekt dotyczy modernizacji, wymiany lub rozszerzenia funkcjonalności obecnego rozwiązania, istnieje możliwość dokonania oceny systemu przez jego obecnych uczestników oraz stopnia realizacji postawionych przed obecnym systemem założeń.
Analiza Biznesowa zawiera dokładny opis użytkowników systemu, obiektów biznesowych, procesów i reguł biznesowych.


Kolejnym etapem jest projekt funkcjonalny systemu, czyli Analiza Systemowa. Analiza zawiera opis modułów i ich funkcjonalności, opis sposobów użycia oraz specjalne  wymagania. Analiza systemowa określa również interfejsy użytkowników oraz zewnętrzne interfejsy komunikacyjne.

Efektem Analizy Przedwdrożeniowej jest raport przygotowany w międzynarodowym standardzie SRS zawierający opis biznesowy i techniczny projektu, harmonogram wdrożenia oraz finalny kosztorys, na podstawie którego Argo Card dostarczy i uruchomi System, natomiast Państwo będziecie posiadać narzędzie do łatwego odbioru wyniku prac.

Z przykładowym dokumentem SRS oraz jego opisem można zapoznać się na Portalu Inżynierii Oprogramowania.

 

logo