AC Solutions

Nasze Centrum Personalizacji i Mailingu, zajmujące powierzchnię 3000 m2, zostało zaprojektowane z myślą o spełnianiu najostrzejszych kryteriów bezpieczeństwa, określonych przez międzynarodowe standardy i instytucje certyfikujące. Dodatkowo, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo danych przekazywanych nam przez naszych Klientów, uwzględniliśmy wymogi krajowe, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zgodność z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 roku.


Bezpieczeństwo danych oraz samych produktów gwarantują zróżnicowane i wielopoziomowe systemy zabezpieczeń i monitoringu. Należą do nich m.in.:
•    dostęp do wszystkich pomieszczeń nadzorowany jest przez system kontroli dostępu,
•    12 stref ograniczonego dostępu z monitorowaniem ruchu personelu,
•    25 kamer CCTV prowadzi stałą obserwację pomieszczeń, z całodobowym zapisem obrazu,
•    jednokierunkowe śluzy osobowe,
•    całodobowa ochrona fizyczna obiektu,
•    najnowocześniejsze oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie,
•    fizycznie wydzielona sieć komputerowa,
•    rygorystycznie przestrzegana polityka bezpieczeństwa.


W przypadku operowania przez nas bazami danych zagadnienie ich bezpieczeństwa posiada dla nas kluczowe znaczenie.
Do tworzenia aplikacji obsługujących bazy danych korzystamy ze specjalistycznego licencjonowanego   oprogramowania,   które   personel   AC   Solutions   dostosowuje   do   potrzeb i wymagań Klientów.