AC Solutions

GiftPlus    został    opracowany    w    taki     sposób,    żeby    sprostać     oczekiwaniom    Emitentów o zróżnicowanym profilu działalności.  System jest przygotowany zarówno dla salonów sprzedaży gdzie istotne jest budowanie relacji z Klientem, jak również dla sieci dicount’owych gdzie krytyczny jest czas obsługi Klienta.

Aby sprostać takim wymaganiu interfejs użytkownika wykorzystywany przez kasjerów może być zrealizowany poprzez:

•    udostępnienie Systemu w przeglądarce internetowej WWW,
•    integrację Systemu z terminalem płatniczym,
•    integrację bezpośrednio z Systemem sprzedażowym.

  schemat

 

Dodatkowo firma Argo Card opracowała i w pełni udokumentowała dwa autorskie interfejsy komunikacyjne PGC i API, których zadaniem jest zapewnienie możliwości komunikowania się systemu GiftPlus z innymi narzędziami informatycznymi akceptującymi ten sposób wymiany danych. Może to być już wspomniany system sprzedażowy, sklep internetowy, jak również system dostawcy usług płatniczych, system księgowy czy BI.
Funkcjonalność protokołów może być rozszerzona  w zależności od potrzeb Emitenta lub dostawcy systemu transakcyjnego.

Na chwilę obecną system GiftPlus bezpośrednio współpracuje z takimi systemami sprzedażowymi jak  KC-Firma (Kucharscy), HiperMarket (NET Innovation Software Spółka z o.o.), NTSwincash (Commit Polska Sp. z o.o.)PC-Market (Insoft Sp. z o.o.) oraz z systemem dystrybucji kart podarunkowych firmy Blackhawk Network Inc.

 

 

logo