AC Solutions

Sopot_logo


Sopot jest nadmorską miejscowością turystyczną o statusie uzdrowiska, wchodzącą w skład aglomeracji trójmiejskiej. Władze tego bardzo popularnego polskiego kurortu postanowiły wyróżnić swoich mieszkańców, którzy podczas sezonu turystycznego nierzadko stanowią mniejszość w swoim mieście. Ze względu na fakt, że to oni są gospodarzami Sopotu, Urząd Miejski zaproponował mieszkańcom nieodpłatne imienne Karty Sopockie, które dają ich właścicielom szereg przywilejów i rabatów m.in. na wydarzenia kulturalne oraz w placówkach gastronomicznych. Jednym z takich przywilejów dla mieszkańców Sopotu jest darmowy wstęp na Molo.

Projekt w Sopocie funkcjonuje już od kilku lat, jednak wcześniej karta była papierowa, a zarządzanie bazą danych posiadaczy kart było niedostosowane do rosnącego zainteresowania.

Władze Miasta Sopot przede wszystkim oczekiwały od zespołu AC Solutions stworzenia łatwego i czytelnego narzędzia dostępnego przez przeglądarkę internetową do zamawiania kart. Narzędzie miało zebrać niezbędne informacje potrzebne do wydania karty oraz bezpośrednio przekazać zlecenie produkcji do ArgoCard. Zadaniem Spółki jest także odpowiednie zabezpieczenie i zarządzanie danymi wrażliwymi mieszkańców Sopotu.
Pracownicy magistratu otrzymali również moduł raportowania, umożliwiający dostęp do statystyk projektu.

Celem Władz Miasta Sopot było uruchomienie projektu 1 września 2014 i tak też się stało. Przygotowanie narzędzia trwało 8 tygodni łącznie z pracami analitycznymi.

Z perspektywy czasu projekt należy uznać jako udany, gdyż według władz miasta prawie każdy mieszkaniec Sopotu posiada Kartę Sopocką.