AC Solutions

Polskie Stowarzyszenie Emitentów Kart Podarunkowych, z siedzibą w Gdańsku, powstało w 2010 roku. Jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem obecnych na polskim rynków emitentów kart podarunkowych oraz innych uczestników rynku kart podarunkowych takich jak producenci i niezależni dystrybutorzy. Głównym celem Stowarzyszenia jest promocja idei kart podarunkowych i kuponów prezentowych.


Z celami statutowymi PSEKP oraz jego bieżącą działalnością można zapoznać się na stronie www.kartypodarunkowe.org.