AC Solutions

W przypadku zakupu karty podarunkowej, zarówno w formie fizycznej (czyli karty plastikowej), jak również kodu przesłanego np. mailem, w momencie gdy jest zamawiana przez Internet, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, w okresie 14 dni kalendarzowych. Uprawnienie do odstąpienia od umowy wynika bowiem zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, nie z typu zawieranej   umowy   (np.  faktu   że  zakup  karty  podarunkowej  nie  jest  transakcją  fiskalną),  ale z faktu, że karta podarunkowa została zamówiona przez Internet.


W sytuacji gdy środki na karcie podarunkowej zostały zużyte częściowo przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,  w takim przypadku również nie można Konsumentowi odmówić prawa do odstąpienia od umowy, z tym zastrzeżeniem że można odmówić zwrotu zużytej części zasilenia. Warunkiem koniecznym w takim przypadku jest uprzednie poinformowanie Konsumenta o tym fakcie umieszczając taki zapis m.in. w regulaminie sklepu internetowego.


Konsumentowi nie przysługuje natomiast prawo odstąpienia od umowy o kartę podarunkową zawartą przez Internet w sytuacji jej całkowitego zużycia przed upływem terminu do odstąpienia. W tym przypadku również warunkiem koniecznym jest wyraźne poinformowanie o tym Konsumenta.