AC Solutions

Firma Argo Card opracowała i w pełni udokumentowała dwa autorskie interfejsy komunikacyjne PGC i API,  których  zadaniem jest  zapewnienie możliwości  komunikowania  się  systemu GiftPlus z innymi narzędziami informatycznymi akceptującymi ten sposób wymiany danych. Może to być już wspomniany system sprzedażowy, sklep internetowy, jak również system dostawcy usług płatniczych, system księgowy czy BI.
Więcej na ten temat znajduje się w opisie modułu PGC.